Newline

TO jauna līnija ir raksturs, ko izmanto, lai apzīmētu a beigas līnija teksta un jaunas rindas sākumu. Ar agrīniem datoriem ASCII kods tika izveidots, lai attēlotu jaunu rindu, jo viss teksts bija vienā rindā.

Programmēšanas valodās, piemēram, C , Java , un Perl , jaunās līnijas rakstzīme tiek attēlota kā ' n', kas ir bēgšanas secība . Tālāk ir sniegti piemēri, kā jauno līniju varētu izmantot Perl.#!/usr/bin/perl  
# Print 'Hello World!' and start a new line with
print 'Hello World! ';

#Locate and replace any newlines in the mydata variable
#and replace those newlines with a ** as the separator. $mydata =~ s/ /**/g;

Iepriekš minētā koda parauga pirmajā daļā Perls vispirms izdrukāja “Hello World!” un pārejiet uz nākamo rindu. Koda parauga otrajā sadaļā $ mydata mainīgais visas jaunās rindas tiktu noņemtas un aizstātas ar “**”. Izmantojot šāda veida regulāra izteiksme ir noderīgi, analizējot tekstu ar jaunrindām vai ievietojot datus ar jaunrindām vienā teksta rindiņā.

Piezīme

Jauna līnija nav tas pats, kas atpakaļ.